Kontakty


Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok
nás neváhajte kontaktovať

Projektový manažér (hlavný kontakt)
Mgr. Milan Kuzma
mobil: 0905 743 008
e-mail: kuzma.milan@siov.sk

Kancelária riaditeľa
Email: kancelaria@siov.sk
Tel: +421 2/54 77 67 77

Adresa
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Bellova 54/A, 837 63 Bratislava

Pracovisko
Stromová offices
Stromová 9, 831 01 Bratislava 37

Kontakt pre médiá

PhDr. Helena Poláková, PhD.
mobil: 0910 915 488

Konzultačné hodiny – Talent centrum a Dual Pointy
pondelok – štvrtok: 8:00 – 16:00
piatok: 8:00 – 14:00
obedňajšia prestávka: 11:30 – 12:00

Talent centrum

Adresa:
Dvorčianska 629, 949 05 Nitra

Kateřina Zádrapová
mobil: 0910 925 107
e-mail: katerina.zadrapova@siov.sk 


Dual pointy

Bratislava

Barbora Kubíková barbora.kubikova@siov.sk


Banská Bystrica

Ing. Marek Veľký, PhD. marek.velky@siov.sk


Nitra

Dvorčianska 629, 949 05 Nitra
tel.: 0910 925 037

Ing. Ján Maniaček jan.maniacek@siov.sk


Trenčín

Kragujevská 1, 010 01 Žilina
tel.: 0910 925 039

Ing. Richard Hančin, PhD. richard.hancin@siov.sk


Trnava

Ing. Zuzana Uvírová zuzana.uvirova@siov.sk


Žilina

Kragujevská 1, 010 01 Žilina
tel.: 0910 925 078

Ing. Dušan Haluška, MBA dusan.haluska@siov.sk


Košice

Južná trieda 2/A, 040 01 Košice
tel.:  0917 976 624, 0903 685 703

Mgr. Martin Horňák martin.hornak@siov.sk

RNDr. Ivana Kočanová, PhD. ivana.kocanova@siov.sk


Prešov

Ing. Andrea Ondová andrea.ondova@siov.sk


Skip to content

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close